wie zijn wij?

Wij zijn een groepje mensen uit het Soesterkwartier die graag goeie buren willen zijn in onze straat, in onze buurt.

We zijn verbonden aan Duurzaam Soesterkwartier. Deze vereniging zet zich in voor een duurzame, leefbare en weerbare wijk. Een mooi en realistisch ideaal. Samenwerkende bewoners boekten mooie successen: Woningen werden geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien, een school werd bedekt met zonnepanelen, groen werd aangeplant in de spoorzone (Wagenwerkplaats) en een nieuwbouwproject met duurzame woningen is in ontwikkeling.

Als goeie buren beseffen we dat een duurzame, leefbare en weerbare wijk begint bij jezelf en in je eigen straat. Kennen we elkaar, hoe gaan we met elkaar om, hoe zijn we elkaar tot steun? Het wonen in onze wijk wordt pas echt een feest als we dat samen doen. Als goeie buren!